DAOREXI OÜ

Після заповнення анкети Вам буде надіслано пакет матеріалів для самостійного опрацювання. Матеріали будуть відповідати обраній Вами темі, а їхня кількість обраній кількості годин, крім того Вам надсилається приклад оформленої курсової роботи (структура курсової:титульна сторінка, зміст, вступ (актуальність), основна частина, висновки та перспективи досліджень, література).

На опрацювання матеріалів Вам буде надано 2–4 тижні з моменту отримання (тривалість опрацювання може змінюватись відповідно до заявки курсанта / захворювання/ відпустка / форс-мажор).

Аналіз та опрацювання матеріалів повинні завершитись написанням курсової роботи впродовж наступних двох тижнів стажування (можливе дострокове виконання роботи).

Курсова повинна відповідати обраній Вами темі стажування та напрямку Вашої професійної, наукової чи науково-педагогічної діяльності.

Під час написання курсової роботи можна використовувати надіслані Вам матеріали, результати власних напрацювань, досліджень та наукових праць.

Вимоги до Оформлення

Формат сторінки А4, поля 2 см, шрифт Times New Roman 14, абзац 1,5, інтервал між строками 1,5.

Обсяг курсової роботи повинен становити не менше 30 сторінок.

Мова написання: українська, російська, англійська.

Текст подавати у форматах *.doc, *.rtf; рисунки готувати у форматах JPG, TIF.

Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Eguation.

Написана курсова робота надсилається електронною поштою ([email protected]) для перевірки і корекції помилок перед тим, як надіслати її безпосередньо для аналізу в Словенію.

За необхідністю можна консультуватись з консультантами стажування електронною поштою (E-mail: [email protected]).

Після аналізу роботи курсанта комісією приймається рішення щодо видачі сертифікату, або, за наявності зауважень, пропонується їх виправити і повторно надіслати роботу для перевірки.

Рішення щодо успішного завершення стажування та видачі відповідного сертифікату курсант отримує електронною поштою.

Паперова версія сертифікату доставляється з Словенії в Україну кур’єром, потім особисто відправляється курсанту Новою Поштою.